zaterdag 18 april 2009

Nostradamus

"De eerste Wereldopspannende oorlog"

In de eerste vijftig jaar van de 21ste eeuw liggen oorlog en vrede zeer dicht bij elkaar. Het kritische tijdstip voor het eerste grote conflict tussen de westerse wereld en de islam zijn de jaren 2005 tot 2015. De historici hebben twee oorlogen de bijnaam"Wereldoorlog" gegeven, hoewel door de louter juridische oorlogsverklaring van veel landen de facto er daar geen enkel oorlogsslachtoffer is gevallen. Ik zou echter vandaag wel willen weten welke aanduiding ze voor de eerste oorlog in het derde millenium zullen bedenken. Deze oorlog zal men Nostradamus mag geloven, ongeveer twee derde van de bewoners van Europa en drie kwart van de islamieten het leven kosten. Om kort te gaan, het is de eerste echte globale oorlog, die in het bijzonder van noordelijk halfrond ten volle zal treffen. De beschrijving van deze catastrofe door Nostradamus spreekt voor zichzelf en heeft maar weinig trefwoorden nodig om bij de feitelijke gebeurtenissen te worden ondergebracht.
Hier is sprake van de stationering van nieuwe wapensysteem op de zeebodem door de staten van het GOS.
Dat is een beschrijving van het conflict zoals bij de aanvang 2011 zal beginnen.. Tot de gevolgen ervan zal een hongersnood behoren, die elf jaar zal duren. Tegen groot Brittanië worden chemische wapen ingezet.
Omdat colombus pas vijftig jaar voor de publicatie van de "Grote profetieën 'west -Indië had ondekt, stlet nostradamus Indië nog altijd met Amerika gelijk. Op vier staatslieden worden in zeven dagen aanslagen gepleegd.
honderd staten worden met beproeving te wachten.
Een hernieuwde aanwijzing voor de vier aanslagen, die binnen een week volgen. Oorlog zal alle mensen treffen. Elf staat voor 2011.
'Ionisch' is hier een aanwijzing naar chemisch . Kinderen zullen door de oorlog erfelijk schade oplopen. In de bergen of opgeworpen aardheuvels bestaat een kans op overleving.
De vegatatie staat aanzienlijk besmetting te wachten, waardoor ook het vee sterft. Ook het zuidelijk halfrond zal in de oorlog verwikkeld zijn. Raketten worden ingezet. In het jaar 2014 loopt de catastrophe ten einde. De overlevende bevolking zal sterk te lijden hebben onder de huidziektes, maar de zieken worden niet geisloleerd. Helaas worden er verkeerde behandelmethode toegepast.

Wraakveldtocht tegen de moslims

Hoewel deze vooruitzichten voor 2011 en de jaren daarna geenzins mooi zijn, word het nog erger. Nostradamus voorziet dat de christenheid besluit tot een wraakveldtocht tegen de moslims, die ze verantwoordelijk houden voor de oorlog. Er wordt gezocht naar vergelding tegen iedere islamiet die de eerste globale oorlog heeft overleefd.. Tot in het heilige centrum van de islam, tot naar Mekka, waar de kabää staat zullen de gevechten doordringen. Deze wraakveldtocht voorziet Nostradamus, die immers de consequenties ervan voor ogen heeft, niet graag. 'De zoon van de golf van het bloed wordt in Rome gekozen. 'chrijft de ziener in zijn profetie voor 2018 veroordeeld daarmee de paus, die zal oproepen tot deze wraakveldtocht. Want ten slotte zal heel Europa al gauw Italië aan de moslims verliezen.
Na deze strijd verkeert de wereld in een schock. De slachtoffers van de oorlog hebben hun handen vol aanzichzelf, hele landstreken zijn onbewoonbaar omdat ze door chemische wapen besmet zijn, de infrastructuur is verregaand ingestort. Bidden zo prefeteerd Nostradamus, zal in het vervolg de voornaamste bezigheid zijn voor de overlevenden op het noordelijk halfrond.De Islamitische statenbond

De eerste grote gebeurtens in de volgende eeuw is de vorming van een nieuw soort Verenigde Naties, waarin islamitische landen vertegenwoordigd zullen zijn. Niet zo zal er ook een statenverbond van alle niet-islamitische staten komen.
Deze vereninging van het islamitisch kamp zal volgens Nostradamus tot ongekend groot geloof in de overwinning leiden. In zijn profetieën voor de 20ste eeuw heeft de ziener de PLO-Strijders als saracenen aangeduid.

De wereldconflicten in het nieuwe Millenium

Een van de mijlpalen is het op al op een ander plek besproken vers over de aanslagen op de vier regeringsleiders.
Hoewel de aanwijzingen voor de verschrikkelijke gebeurtenis worden gegeven in het vers voor 2008, vind de eigenlijke daad pas plaats aan het eind van 2010. Uit andere teksten blijkt dat op dit tijdstip een ernstig conflict tussen Frankrijk en groot Brittannië zal uitbreken. In deze atmosfeer zal het tot vier genoemde aanslagen komen. Getroffen zullen worden president van de Verenigde Staten, door Nostradamus de 'geleerde'genoemd, de Franse president , Engelse premier en de Duitse bondskanselier, die Nostradamus als de 'beer'aanduidt. In de politieke escalatie speelt ook een vrouw, de 'doortrapte', een rol. Nostradamus schijnt deze tekst als een bijkomende aanwijzing achtergelaten te hebben. om de ernst van de situtatie de beklemtonen.
Deze vrouw is indirect medeverantwoordelijk voor het uitbreken van het grote conflict van 2011. Ondertussen worden de aanslagen en de reacties van de machthebbers gepland door een man, die door Nostradamus als de 'baardige'worden beschreven.

Zo, ik heb het alles gekopieerd uit het voorspelling van nostradamus.
Ik begin Nostradamus echt te geloven. Want het boek is gedrukt in het jaar 1999. De voorspelling die Nostradamus beschreef lijkt te kloppen.